Aptauja par Latvijas komerctiesību regulējumu | Sertificeti mediatori

Aptauja par Latvijas komerctiesību regulējumu

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Publiskās pārvaldības un Teritoriālās attīstības direktorāts (turpmāk – OECD) sadarbībā ar Tiesu administrāciju aicina Latvijas uzņēmējus aizpildīt aptauju par Latvijas komerctiesību regulējumu, tieslietu nozarē sniegto pakalpojumu pieejamību un strīdu risināšanas vidi Latvijā. Aptauja būs pieejama aizpildīšanai līdz 30.septembrim.

Aptauja pieejama šeit: https://www.surveymonkey.com/r/OECD_Questionnaire_for_Businesses_LV 

Mēs ļoti novērtētu, ja Jūs varētu izplatīt šo anketu pa Jums pieejamajiem komunikācijas kanāliem, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku respondentu skaitu.

Anketas mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk informāciju no dažādiem saimnieciskās darbības veicējiem par tiesu sistēmas piemērotību un komerclikuma regulējumu. Atbildes palīdzēs sagatavot pārskatu par komerctiesību režīmu un saprast valsts pakalpojumu noderīgumu un ērtumu saimnieciskās darbības veicējiem.

Visas iesniegtās atbildes ir konfidenciālas un tiks izmantotas tikai pētnieciskos nolūkos.

 

Cieņā-

Lauma Legzdiņa

Tiesu administrācijas Eiropas sociālā fonda

Projekta koordinatore

Tālrunis 29633009, e-pasts lauma.legzdina@ta.gov.lv

ta.gov.lv, @tiesuadm, facebook.com/tiesuadm