Aktualitātes | Sertificeti mediatori

Aktualitātes

2019.gada sertificētu mediatoru atestācijas kārtība un termiņi

Līdz ar šī gada  19.aprīli spēkā ir stājušies grozījumi MK noteikumos Nr. 433, kas nosaka sertificētu mediatoru atestācijas kārtību. Pirmajam mediatoru kopumam, kuriem saskaņā ar Mediācijas likumu šogad rudenī beidzas sertifikāta derīguma termiņš un kuri vēlas kārtot atestāciju, lai atjaunotu sertifikāta darbību, visi nepieciešamie dokumenti atestācijas procesa uzsākšanai būs jāiesniedz līdz šī gada 19.jūlijam. Visi […]

Sertificētu mediatoru statistika par 2018.gadu

Sertificēti mediatori regulāri apkopo informāciju par paveikto mediatora lomā vispār, gan atsevišķu projektu ietvaros. Kopējā sertificētu mediatoru darba statistika par 2018.gadu atrodama šeit. (2018-SM-statistika2015-2018) Statistika par mediatoru brīvprātīgi veikto darbu, īstenojot projektu “Mediācijas galdi tiesās”, atrodama te. (2016-2018-Tiesu-galdu-statistikas apkopojums)  

Mediācijas dienas 2019 – visā Latvijā no 18. līdz 20.martam

Šogad Mediācijas dienas Latvijā noritēs no 18. līdz 20.martam. Trīs dienas ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja bez maksas konsultēties ar Latvijas sertificētajiem mediatoriem par iespējām savas domstarpības risināt mediācijas ceļā.  Mēs, sertificētu mediatoru kopiena, tādējādi vēlamies atbalstīt ikvienu Latvijas iedzīvotāju un sabiedrību kopumā, savu personīgo un profesionālo domstarpību risināšanai izvēlēties sadarbību nevis cīņu.

Mediatoru bezmaksas konsultācijas tiesās 2019.gada ziemā un pavasarī

Arī šogad sertificēti mediatori brīvprātīgi velta savu laiku, lai Rīgas un citās Latvijas tiesās sniegtu bezmaksas konsultācijas par mediāciju. Izmantojot mediatora bezmaksas konsultāciju jūs gūsiet lielāku skaidrību par mediācijas iespējām un piemērotību jūsu domstarpību risināšanai tiesvedībā esošās civillietas sakarā. Šo sabiedrības informēšanas iniciatīvu jau vairāk kā trīs gadus īsteno Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu […]

Sertificētu mediatoru saimei pievienojas četri jauni kolēģi

2018.gada 21. novembri mediatoru sertifikātus saņēma Ringolds Rancāns, Guna Grāmatniece, Dace Kalniņa un Inga Auziņa. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina akcentē, ka mediācija ir efektīva un mūsdienīga strīdu risināšanas metode, kurai ir nākotne. Arī Latvijā tā pakāpeniski kļūst plašāk izmantota, ko pierāda arvien pieaugošā cilvēku interese par Tieslietu ministrijas un Sertificētu […]

Izsludinām 2018.gada rudens mediatoru dežūru grafiku

Līdz ar septembri mediatoru dežūras tiesās ir atsākušās. Aicinām iepazīties ar 2018.gada rudens dežūru grafiku. Izmantojot mediatora bezmaksas konsultāciju jūs gūsiet lielāku skaidrību par mediācijas iespējām un piemērotību jūsu domstarpību risināšanai tiesvedībā esošās civillietas sakarā. Pilotprojektu jau trešo gadu īsteno Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju   ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu […]

2018. gada mediatoru sertifikācijas pārbaudījums 25.septembrī!

2018.gada mediatoru sertifikācijas pārbaudījum teju ir klāt. Pārbaudījuma pirmā daļa notiks 2018.gada 25.septembrī, plkst.10.00 Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19. Pēc sertifikācijas pārbaudījuma pirmās daļas beigām tiks pasludināts pārtraukums iesniegto atbilžu pārbaudei. Kandidāti, kuri būs nokārtojuši pārbaudījuma pirmo daļu ar pozitīvu rezultātu, tiks aicināti kārtot pārbaudījuma otro daļu 2018. gada 25.septembrī no plkst.14.00. Vēlam veiksmi, […]

Mediatoru konsultācijas vasaras periodā

Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 17.septembrim mediatoru dežūras tiesās nenotiek, taču ir pieejamas mediatoru konsultācijas pēc pieprasījuma. Lai lūgtu mediatora konsultāciju, lūdzam sazināties ar Sertificētu mediatoru padomi: rakstot uz e-pastu: tiesa@smp.lv zvanot uz  tālr.29800508.

Mediācijas lomu spēļu dalībnieki sertifikācijas eksāmenam. Pieteikšanās turpinās!

SMP aicina pieteikties esošos un topošos mediatorus dalībai mediācijas situāciju izspēlēs. Esošajiem un topošajiem mediatoriem, kuri vēlas papildināt savas mediācijas zināšanas un gūt intensīvu un nenovērtējamu praktisko pieredzi, Sertificētu mediatoru padome piedāvā iespēju kļūt par brīvprātīgo mediācijas lomu spēļu dalībnieku mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma trešajai daļai – konfliktsituācijas izspēlei. Lomu spēļu dalībniekiem pirms pārbaudījuma tiks organizētas […]

Mediatoru sertifikācija 2018. gadā

Dokumentu pieņemšana uz mediatoru sertifikācijas pārbaudījumu drīz jau būs noslēgusies. Vēl ir pēdējā iespēja kandidātiem pieteikties šī gada pārbaudījumam rītdien, 26.jūlijā no pl.10.00-13.00. Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, 2. korpusā, 242. kabinetā, 4. stāvā. Iespējams dokumentus nosūtīt pa pastu – likumā noteiktajā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus (pasta zīmogs līdz […]