CEPEJ (Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei) mediācijas novērtēšanas vizīte Rīgā | Sertificeti mediatori

CEPEJ (Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei) mediācijas novērtēšanas vizīte Rīgā

2020.gada 2. un 3.martā CEPEJ (Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei) organizēja mediācijas novērtēšanas vizīti Rīgā. Sanāksmi ar CEPEJ ministriem koordinēja Tieslietu ministrija (TM), piedaloties mediācijā iesaistītajām pusēm (sertificētiem mediatoriem, tiesnešiem, advokātiem).

Sanāksmē sertificētus mediatorus pārstāvēja Sertificētu mediatoru padomes locekļi Kristīne Dārzniece, Juta Šavdina un sertificēta mediatore Līga Kirstuka.

Tieslietu ministrija koordinē Eiropas Savienības un Eiropas Padomes projektā “Pieejas tiesai stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”.

Vairāk par projekta aktivitātēm un mediācijas novērtēšanas vizīti angļu valodā šeit: http://tiny.cc/x87tkz