Izvēlne Aizvērt

Izsludinam pieteikšanos 2020.gada mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam

Sertificētu mediatoru padome saskaņā ar Mediācijas likuma 21. panta otro daļu, izsludina pieteikšanos mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam.

Pārbaudījumam var pieteikties fiziska persona, kura

  • sasniegusi 25 gadu vecumu,
  • apliecina savu nevainojamu reputāciju,
  • saņēmusi valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu,
  • prot valsts valodu augstākajā līmenī,
  • izgājusi mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā.

No 2020. gada 1.augusta līdz 31.augustam kandidātiem Sertificētu mediatoru padomē jāiesniedz iesniegums par atļauju kārtot pārbaudījumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) dzīves gājuma aprakstu (CV Europass formā);

2) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

3) dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);

4) apliecinājumu par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā;

5) rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts atbilst Mediācijas likuma 19.panta pirmās daļas 2.punktam un uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi;

6) dokumentu, kas apliecina sertifikācijas pārbaudījuma maksas samaksu.

Dokumentu iesniegšana
Iesniegumu var iesniegt parakstot dokumentus ar elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu: smp@mediacija.lv vai nosūtot pa pastu likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus uz Sertificētu mediatoru padomes biroju, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, korpuss 2, 242. kabinetā, 4.stāvā, vai klātienē ierodoties birojā 27.augustā no pl.10.00 līdz pl.18.00.

Pārbaudījuma maksa – 205 EUR – ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, A/S Swedbank, Tālr. Uzziņām 28050777, e-pasts: smp@mediacija.lv.

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā un otrā daļa notiks 2020. gada 06.oktobrī.