Konference “Mediācijas sasniegumi un izaicinājumi” Rīgā 22.-23. maijā | Sertificeti mediatori

Konference “Mediācijas sasniegumi un izaicinājumi” Rīgā 22.-23. maijā

Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Augstāko tiesu, Sertificētu mediatoru padomi un Valsts Probācijas dienestu organizē konferenci “Mediācijas sasniegumi un izaicinājumi“, kas norisināsies š.g. 22.-23. maijā, viesnīcā “Tallink hotel Rīga” (Elizabetes ielā 24). Konference tiek rīkota ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros, projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.

Konferences ietvaros tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar mediācijas piemērošanas efektivitāti no tiesiskā regulējuma un praktiskā viedokļa. Tiks diskutēts par tiesas atvasināto mediāciju, mediāciju civillietās un komerclietās, administratīvajā procesā, kā arī izlīguma piemērošanu kriminālprocesā.

Konferences otrajā dienā (23.maijā) norisināsies mediācijas piemērošanas meistarklases.

Pasākuma darba kārtība atrodama šeit.

Konferencē tiek aicināti piedalīties tiesneši, advokāti, mediatori, sertificēti mediatori un prokurori.

Aicinām interesentus pieteikties dalībai, rakstot pieteikumu uz e-pasta adresi: Elina.Skipare@ta.gov.lv līdz š.g. 14.maijam

Pieteikuma e-pastā lūdzu norādīt vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, ja piesakiet savu dalību arī meistarklasē, tad lūdzu konkrēti norādot, kurā lekcijā.

Dalībnieku skaits konferecē un meistarklasēs ir ierobežots.

Elīna Šķipare
Tiesu administrācijas
ESF projekta koordinatore
Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67063877, mob. 26117916
E-pasts: Elina.Skipare@ta.gov.lv