Latvijas Universitātes paneļdiskusija “Profesionāls mediators” | Sertificeti mediatori

Latvijas Universitātes paneļdiskusija “Profesionāls mediators”

2019. gada 19. septembrī notika Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes organizētā paneļdiskusija“Profesionāls mediators”.

Savu eksperta viedokli paneļdiskusijā pauda Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Mediācijas kursa pasniedzēja un mediatore Zīle Gereiša, biedrības “Mediācija un ADR” valdes locekle un mediatore Ulla Zumente-Steele, biedrības “Mediācijas padome” valdes locekle, biedrības “Integrētā mediācija Latvijā” valdes priekšsēdētāja un sertificēta mediatore Baiba Strupiša, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētājas vietniece un Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas locekle Baiba Kalnmeiere un Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretāra vietnieces tiesu jautājumos p.i., Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore un TM pārstāve Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijā Inita Ilgaža. Diskusijas moderatore – sertificēta mediatore Līga Kirstuka.

Diskusijas mērķis bija apzināt un diskutēt par izaicinājumiem mediatora profesionālās izaugsmes ceļā un mediatora profesijai kopumā, kas ietekmē vai var ietekmēt mediācijas kvalitāti, pieejamību un attīstību.  

Diskusija  tika organizēta kā ieskaņa Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7.starptautiskajai zinātniskajai konferencei, kas ieplānota fakultātes dibināšanas simtgades kontekstā.

Konferencē mediācijas tēmai pirmo reizi būs veltīta atsevišķa sekcija “Mediācijas aktuālie problēmjautājumi un nākotnes persperktīva”.