Dace Jenava |

Dace Jenava

Dace Jenava
Zvērināta advokāte kopš 1998. gada, specializējas civilltiesībās, ar pieredzi tiesvedībā, bet uzskata, ka lielu daļu no strīdiem var atrisināt sarunu ceļā
Piedalās Ģimenes mediācijas projektā
Sertifikāta Nr.: 14/6-2019
Sertifikāta derīgums: 16.10.2024.
Pieredze: Pieredze ģimenes mediācijā, kopīpašnieku strīdu risināšanā, komercstrīdos
Izglītība:
  • Latvijas Valsts Universitāte, juridiskā fakultāte, juriste;
  • Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts, Starptautisko attiecību speciālists;
  • AIA organizēto Eiropas mediatoru apmācību sertifikāts, 2012. gada 3-15 septembris, Brisele;
  • Biedrības “Mediācija un ADR” sertifikāti Nr. MPK14 11-119, un Nr. PMPT 01 12-08, kā arī citi sertifikāti par semināru apmeklējumu, kā “Understanding violence and intervening as a mediator using Karpmans drama triange”, “Sistēmu teorija”, “Ģimenes konstelācijas metode”
Darbības jomas Ģimenes tiesības, mantojuma lietas, kopīpašnieku strīdi, citi strīdi civiltiesībās, komerctiesības
Speciālās zināšanas: Padziļinātas zināšanas ģimenes tiesībās, bērnu tiesībās
Dalība organizācijās: Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija, Biedrība “Mediācija un ADR”
Prakse: Zvērinātu advokātu birojs “Jenavs un Jenava”, Kr. Barona ielā 44, Rīga, praktizē arī izbraukumā Rīgas rajonā, Valmierā, Tukumā, Jelgavā.
Darba valoda: Latviešu, krievu, angļu
Tālrunis: 29257008
E-pasts: dace.jenava@gmail.com
Darbības reģions Rīga, Rīgas rajons, Valmiera, Jelgava, Tukums