Zane Siliņa |

Zane Siliņa

Zane Siliņa
Piedalās Ģimenes mediācijas projektā
Sertifikāta Nr.: 19/3
Sertifikāta derīgums: 16.10.2024.
Izglītība: Mediatora profesionālā izglītība, mediācijas prasmju pilnveidošanas treniņi (Tālāk izglītības centrs Dialoga māksla)
Sociālo zinību maģistrs vadībzinātnē, RTU
Ekonomista kvalifikācijas diploms, RTU
Inženierzinātņu bakalaura diploms, RTU
Pieredze:
– Mentorēšana dažādu projektu ietvaros jauniešu atbalstam un izaugsmes veicināšanai;
– Projektu vadība, t.sk., darbs komandā, projekta pieteikumu sagatavošana, ieviešana un uzturēšana;
-Finanšu eksperts projektu izvērtēšanā, finanšu ekonomiskā analīze.
E-pasts: silina.zane@gmail.com
Tālrunis: 29166142
Darba valoda: Latviešu
Darbības reģions: Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale un citi pēc vienošanās, t.sk., ā</atvijas
Darbības jomas: Komercstrīdi, saistību strīdi, darba strīdi, pārrobežu strīdi, ģimenes strīdi