Mediatoru bezmaksas konsultācijas tiesās 2019.-2020. | Sertificeti mediatori

Mediatoru bezmaksas konsultācijas tiesās 2019.-2020.

Ar 2019.gada 16.septembri sertificēti mediatori atsāk Rīgas un citās Latvijas tiesās sniegt bezmaksas konsultācijas par mediāciju.

Izmantojot mediatora bezmaksas konsultāciju jūs gūsiet lielāku skaidrību par mediācijas iespējām un piemērotību jūsu domstarpību risināšanai tiesvedībā esošās civillietas sakarā.
Šo sabiedrības informēšanas iniciatīvu jau vairāk kā trīs gadus īsteno Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju.

Mūsu mērķis ir veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, sniedzot iesaistītajām pusēm informāciju, kas ļaus izdarīt informētu izvēli par mediācijas procesa piemērotību viņu domstarpību risināšanā.

Ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, ir iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā ir iespējams uzzināt vairāk par mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī izvērtēt iespēju konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Tiesas ieteiktā sertificētā mediatora bezmaksas konsultācijas 2019.-2020. periodā ir pieejamas

IEPRIEKŠ PIESAKOTIES tiesa@smp.lv:

No plkst. 10:00 līdz 14:00

PIRMDIENĀS
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (Abrenes iela 3, 2.stāvs, 202.kab)

OTRDIENĀS
Pārdaugavas tiesa (Daugavgrīvas 58, 2.stāvs, 210.kab)

TREŠDIENĀS
Rīgas Apgabaltiesa. (Brīvības bulvāris 34, 2.stāvs, 212.kab)

Uzmanību! Konsultācijas Rīgas Apgabaltiesā tiek pārtrauktas ar 2020.gada 01.janvāri saistībā ar plānotajiem remontdarbiem.

CETURTDIENĀS
Rīgas rajona un Latgales priekšpilsētas tiesas (Lomonosova iela 10, 3.stāvs, 311.kab)

PĒC PIEPRASĪJUMA KONSULTĀCIJAS IR PIEEJAMAS

 

Sīkāka informācija par projektu:
E-pasts: smp@mediacija.lv

Tālr. nr.: 28050777

www.sertificetimediatori.lv

!!! Pieteikt mediatoru konsultāciju: tiesa@smp.lv

Vairāk informācijas par mediācijas procesu

Papildu informācija:

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.