Mediatoru konsultācijas tiesāsSertificeti mediatori | Sertificeti mediatori

Mediatoru konsultācijas tiesās

Mediatoru konsultācijas tiesās

No 2016. gada septembra Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu minstriju un Tiesu administrāciju vairākās tiesās īsteno pilotprojektu ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās.

Ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Tiesas ieteiktā sertificētā mediatora bezmaksas konsultācija arī 2017.gada janvārī ir pieejama:

  • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (Abrenes ielā 32, Rīgā),
  • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā (Lomonosova ielā 10, Rīgā)
  • Rīgas rajona tiesas telpās (Aiviekstes iela 5, Rīgā),
  • Rīgas rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, Siguldā),
  • Rīgas rajona tiesas tiesu namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā),
  • Jelgavas tiesā (Dambju ielā 12, Jelgavā),
  • Aizkraukles rajona tiesā (Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē).

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesas telpās sertificēta mediatora klātbūtne tiesā tiek nodrošināta pēc katru darba dienu no pulksten 10.00 līdz 15.00.

Pārējās projektā iesaistītajās tiesās sertificēta mediatora klātbūtne tiesā tiek nodrošināta pēc tiesas pieprasījuma vai pēc iepriekšējas vienošanās.

Sertificētu mediatoru padomes un Tieslietu ministrijas veiktais projekta pirmo mēnešu rezultātu apkopojums un izvērtējums atrodams šeit.

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, – tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Papildu informācija:

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.

Vairāk informācijas par mediācijas procesu

Sīkāka informācija par projektu:
e-pasts: smp@mediacija.lv tel: 29800508