Mediatoru konsultācijas tiesās | Sertificeti mediatori

Mediatoru konsultācijas tiesās

Mediatoru konsultācijas tiesās

Arī šogad sertificēti mediatori velta savu laiku, lai Rīgas un citās Latvijas tiesās sniegtu bezmaksas konsultācijas par mediāciju. Izmantojot mediatora bezmaksas konsultāciju jūs gūsiet lielāku skaidrību par mediācijas iespējām un piemērotību jūsu domstarpību risināšanai tiesvedībā esošās civillietas sakarā.
Šo sabiedrības informēšanas iniciatīvu jau vairāk kā trīs gadus īsteno Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju. Mūsu mērķis ir veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, siedzot iesaistītajām pusēm informāciju, kas ļaus izdarīt informētu izvēli par mediācijas procesa piemērotību viņu domstarpību risināšanā. Aicinām iepazīties ar 2019. gada ziemas – pavasara dežūru grafiku.

Ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, ir iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā ir iespējams uzzināt vairāk par mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī izvērtēt iespēju konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Tiesas ieteiktā sertificētā mediatora bezmaksas konsultācijas 2019.gada ziemā ir pieejamas:

No plkst. 10:00 līdz 14:00

PIRMDIENĀS
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā(Abrenes iela 3, 2.stāvs, 202.kab)

OTRDIENĀS
Pārdaugavas tiesa (Daugavgrīvas 58, 2.stāvs, 210.kab)

TREŠDIENĀS
Rīgas Apgabaltiesa(1.stāvs, 107.kab)

CETURTDIENĀS
Rīgas rajona un Latgales priekšpilsētas tiesas.(3.stāvs, 311.kab)

PĒC PIEPRASĪJUMA KONSULTĀCIJAS IR PIEEJAMAS

  • Rīgas rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, Siguldā)
  • Rīgas rajona tiesas tiesu namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā)
  • Jelgavas tiesā (Dambju ielā 12, Jelgavā)
  • Aizkraukles rajona tiesā (Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē)
  • Kurzemes apgabaltiesā (Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV-3401)

Sertificētu mediatoru padomes un Tieslietu ministrijas veiktais projekta pirmo mēnešu rezultātu apkopojums un izvērtējums atrodams šeit.

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, – tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Papildu informācija:

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.

Vairāk informācijas par mediācijas procesu

Pieteikt mediatoru konsultāciju: tiesa@smp.lv

Sīkāka informācija par projektu:
e-pasts: smp@mediacija.lv tālr. nr.: 29800508