Mediatoru sertifikācija | Sertificeti mediatori

Mediatoru sertifikācija

Informāciju par sertifikācijas pārbaudījuma rīkošanu un norises dienu padome izsludina ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikācijas pārbaudījuma norises dienas. 2020. gada sertifikācijas pārbaudījumam pieteikšanās tiks izsludinātā šī gada jūnijā un kā allaž tiks izsludināta arī oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Pēc sertifikācijas pārbaudījuma datumu izsludināšanas, iesniegumu varēs iesniegt Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, 2.korpusā, 242. kabinetā, 4.stāvā saskaņā ar izziņoto grafiku vai nosūtot pa pastu likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus.

Lai pieteiktos un laikus sagatavotos sertifikācijas pārbaudījumam, lūdzam iepazīties ar informāciju par pieteikšanās kārtību, samaksas kārtību un noderīgiem informācijas avotiem, gatavojoties eksāmeniem.

Papildus informācija

2014.gada 18.jūnijā stājās spēkā Mediācijas likums, bet 2014. gada 12.augustā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.433 “Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība“, kas paredz, ka mediatoram, kas vēlas strādāt tiesas ieteiktās mediācijas modelī, t.i. kļūt par sertificētu mediatoru, ir jākārto pārbaudījums sertifikāta saņemšanai.

Saskaņā ar Mediācijas likumu Sertificētu mediatoru padome (SMP) organizē mediatora sertifikācijas pārbaudījumu un sertificēta mediatora atestācijas pārbaudījumu.

Mediatora sertifikācijas pārbaudījums tiek rīkots ne retāk kā reizi gadā. Pirmais mediatoru sertifikācijas pārbaudījums notika 2014.gada oktobrī un sertifikātus saņēma 24 mediatori. 2015.gada rudenī notika otrais mediatoru sertifikācijas pārbaudījums un mediatora sertifikātus saņēma 14 mediatori. 2016.gada pārbaudījumu kārtoja 14 kandidāti un mediatora sertifikātus saņēma seši mediatori. 2017.gadā sertifikātus saņēma septiņi mediatori, 2018.gadā sertifikātus saņēma četri mediatori un 2019.gadā trīs mediatori.