Mediatoru sertifikācija | Sertificeti mediatori

Mediatoru sertifikācija

2014.gada 18.jūnijā stājās spēkā Mediācijas likums, bet 2014. gada 12.augustā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.433 “Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība“, kas paredz, ka mediatoram, kas vēlas strādāt tiesas ieteiktās mediācijas modelī, t.i. kļūt par sertificētu mediatoru, ir jākārto pārbaudījums sertifikāta saņemšanai.

Saskaņā ar Mediācijas likumu Sertificētu mediatoru padome (SMP) organizē mediatora sertifikācijas pārbaudījumu un sertificēta mediatora atestācijas pārbaudījumu.

Mediatora sertifikācijas pārbaudījums tiek rīkots ne retāk kā reizi gadā. Pirmais mediatoru sertifikācijas pārbaudījums notika 2014.gada oktobrī un sertifikātus saņēma 24 mediatori. 2015.gada rudenī notika otrais mediatoru sertifikācijas pārbaudījums un mediatora sertifikātus saņēma 14 mediatori. 2016.gada pārbaudījumu kārtoja 14 kandidāti un mediatora sertifikātus saņēma seši mediatori. 2017.gadā sertifikātus saņēma septiņi mediatori un 2018.gadā sertifikātus saņēma četri mediatori.

Informāciju par sertifikācijas pārbaudījuma rīkošanu un norises dienu padome izsludina ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikācijas pārbaudījuma norises dienas. 2019. gada pārbaudījuma pirmā un otrā daļa notiks 25.septembrī, bet sludinājums par pieteikšanos sertifikācijas pārbaudījumam oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” ir izziņots 2019.gada 25. jūnijā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 25.jūlijs 

Iesniegumu var iesniegt Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, 2.korpusā, 242. kabinetā, 4.stāvā, 27.06.2019., 4.07.2019., 11.07.2019., 18.07.2019. no plkst.12.00 līdz 14.00 un 25.07.2019. no plkst.10.00 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus.

Lai pieteiktos un laikus sagatavotos sertifikācijas pārbaudījumam, lūdzam iepazīties ar informāciju par pieteikšanās kārtību, samaksas kārtību un noderīgiem informācijas avotiem, gatavojoties eksāmeniem.