Izvēlne Aizvērt

Bezmaksas mediācija ģimenēm

No 2020. gada ir pieejama bezmaksas mediācija ģimenes strīdos.  

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi no 2020. gada 1. janvāra ir atsākusi īstenot projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.

Sertificēta mediatora bezmaksas pakalpojumus ir iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, saskarsmes jautājumos,bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

Projekta ietvaros pirmās 5 (piecas) mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada projektā iesaistītais sertificētais mediators, pusēm ir pieejamas bez maksas.

Valsts apmaksāto atbalstu ģimenēm domstarpībās, kas skar bērna intereses, ir iespējams saņemt arī attālināti.

PROJEKTĀ IESAISTĪTO SERTIFICĒTU MEDIATORU SARAKSTS

Lai pieteiktos ģimenes mediācijas pakalpojumam, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā projektā iesaistītā sertificētā mediatora vai, ja nevarat vienoties par mediatora izvēli, Sertificētu mediatoru padomē.

Sīkāka informācija par projektu:
e-pasts: smp@mediacija.lv tel: 28050777