Izvēlne Aizvērt

Ievēlēta jauna Sertificētu mediatoru padome

Šodien, 2023. gada 27. novembrī, darbu sāk jaunievēlēta Sertificētu mediatoru padome (SMP). Par SMP priekšsēdētāju ievēlēta sertificēta mediatore Faila Abbasova, SMP locekļu amatos ievēlēti sertificēti mediatori Kristaps Mikoss, Vladlena Rudusāne, Marta Urbāne un Ieva Daugule.

Faila Abbasova ir pieredzējusi sertificēta mediatore, supervizors mediācijā un zvērināta advokāte ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi strīdu risināšanā gan tiesās, gan arī ārpustiesas kārtībā, tostarp, mediācijas procesā un izlīguma pārrunās. Būdama integrētās mediācijas pārstāve, Faila Abbasova saskata iespēju integrēt mediāciju dažādās dzīves jomās, būtisko lomu piešķirot sabiedrības izglītošanai, kā arī valsts pārvaldes un sabiedrības iesaistīšanā, lai šis process būtu pieejamāks ikvienam.

Jaunā padome ir ievēlēta uz trim gadiem. SMP arī turpmāk pārstāvēs sertificētu mediatoru kolēģiju, veicinās mediācijas kā alternatīva strīdu risināšanas veida attīstību visā Latvijā dažādu kategoriju strīdos, uzraudzīs sertificētu mediatoru darbību un sekmēs cieņpilnu un efektīvu strīdu risināšanas kultūras attīstību Latvijā.

Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

Mediācijas priekšrocības iepretim tiesvedībai ir tas, ka tas ir uz pušu sadarbību vērsts process, kas ļauj pusēm kontrolēt iznākumu, saglabāt attiecības, kā arī atrisināt strīdu konfidenciāli, ātrākā laika posmā un ar zemākām izmaksām.