Izvēlne Aizvērt

Mediācijas Dienas 2023

Sertificētu mediatoru padome laikā no 24. līdz 28. aprīlim organizē Mediācijas dienas 2023.

Šogad Mediācijas dienu ietvaros notiks vairāki pasākumi, kuru mērķis ir veicināt izpratni un informētību par mediāciju, mediācijas kā alternatīvas metodes tiesai konfliktu risināšanā pieejamību un izmantošanu. Mediācija ir strīdu risināšanas veids, kas ir balstīts uz sadarbību un cieņpilnu komunikāciju, ļaujot izprast strīdā iesaistīto pušu kopīgās intereses un vērtības un rast abpusēji pieņemamu konflikta risinājumu.

Bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas par mediācijas izmantošanu konkrētu strīdu risināšanai. Par konsultācijas laiku un vietu notiek vienošanās ar katru sertificētu mediatoru atsevišķi, iespējamas arī attālinātās konsultācijas. Sertificētu mediatoru-konsultantu saraksts pieejams šeit.

Sertificēti mediatori izbrauks uz dažādiem Latvijas reģioniem, lai sniegtu konsultācijas  par mediāciju pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu pārstāvjiem un pašvaldību iedzīvotājiem.

Sertificētie mediatori tiksies gan ar izglītības iestāžu skolotājiem, bērniem un vecākiem, lai caur zināšanu papildināšanu un prasmju treniņiem veicinātu mediācijas prasmju pielietojumu ikdienas strīdu risināšanā.

Sertificētu mediatoru konsultāciju tālrunis darba dienās ikvienam interesentam: 28 050 777.