Izvēlne Aizvērt

Mediācijas pakalpojumi ģimenes strīdu risināšanā

Mediācijas pakalpojumi ģimenes strīdu risināšanā

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno programmu “Mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.

Sertificēta mediatora bezmaksas pakalpojumus iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, saskarsmes jautājumos, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

Programmas ietvaros pirmās 5 (piecas) mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificētais mediators, pusēm ir pieejamas bez maksas (to apmaksu 30 EUR stundā sedz valsts), sniedzot atbalstu ģimenēm tādu domstarpību risināšanā, kas skar bērna intereses. Slēdzot līgumu ar mediatoru pirms mediācijas uzsākšanas, mediators un puses savstarpēji vienojas par mediācijas izmaksām un to apmaksas kārtību gadījumā, ja pusēm būs nepieciešams un tās vēlēsies turpināt mediāciju ārpus programmas.

Valsts apmaksāto atbalstu ģimenēm domstarpībās, kas skar bērna intereses, ir iespējams saņemt arī attālināti.

PROJEKTĀ IESAISTĪTO SERTIFICĒTU MEDIATORU SARAKSTS

Lai pieteiktos ģimenes mediācijas pakalpojumam, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā programmā iesaistītā sertificētā mediatora vai, ja nevarat vienoties par mediatora izvēli, Sertificētu mediatoru padomē.

Sīkāka informācija par programmu:
e-pasts: mediacija@smp.lv tel: 28050777