Izvēlne Aizvērt

Mediācijas pakalpojumi ģimenes strīdu risināšanā

Informācija atjaunota 08.01.2023.

Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju turpina īstenot programmu “Mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.

Lai pieteiktos ģimenes mediācijas pakalpojumam, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā programmā iesaistītā sertificētā mediatora vai, ja nevarat vienoties par mediatora izvēli, sazināties ar Sertificētu mediatoru padomi, rakstot e-pastu smp@smp.lv vai zvanot uz tālruni 28050777.

Sertificēta mediatora bezmaksas pakalpojumus iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, saskarsmes jautājumos, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

Programmas ietvaros pirmās 5 mediācijas sesijas, ko vada sertificētais mediators, pusēm ir pieejamas bez maksas (to apmaksu 40 EUR stundā sedz valsts), sniedzot atbalstu ģimenēm tādu domstarpību risināšanā, kas skar bērna intereses. Personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu ir pieejams bezmaksas mediācijas pakalpojums 7  sesiju (katra 60 minūšu apmērā) apjomā. Slēdzot līgumu ar mediatoru pirms mediācijas uzsākšanas, mediators un puses savstarpēji vienojas par mediācijas izmaksām un to apmaksas kārtību gadījumā, ja pusēm būs nepieciešams un tās vēlēsies turpināt mediāciju ārpus programmas.

Valsts apmaksāto atbalstu ģimenēm domstarpībās ir iespējams saņemt arī attālināti – tiešsaistē.

Papildu informācija par programmu:
e-pasts: smp@smp.lv , tālr.: 28050777 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.