Izvēlne Aizvērt

Ketija Strazda

Mans dzīve moto: “Kam jānotiek, tas notiksies; kuriem lemts, tie satiksies!”
Dzīve ir pārāk īsa, tāpēc baudīsim to pilnvērtīgi un radīsim vairāk gaišu mirkļu ikdienā!
Sertifikāta Nr.: 17/1
Sertifikāta derīgums: 13.11.2022.
Pieredze:
  • Mediatora profesionālā kvalifikācija iegūta Latvijā atbilstoši sertificētajiem mediatoriem izvirzītajām prasībām kopumā 120 stundu apmērā (biedrības „Mediācija un ADR” mediācijas kurss, I-III modulis, mediācijas prasmju treniņi).
  • Ikdienas darbs saistīts ar tiesību jomu, komunikāciju un projektu vadību.
Izglītība:
  • Profesionālais tiesību zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē. Jurista kvalifikācija. Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte.
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē. Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte.
Darbības jomas: saistību strīdi; komercstrīdi; darba strīdi; nekustamā īpašuma strīdi; mantojuma strīdi; vadības, dalībnieku un akcionāru konflikti
Darbības reģions: Pēc vienošanās
Darba valoda: Latviešu, angļu
Tālrunis: 26200580
E-pasts: Ketija.Strazda@gmail.com