Izvēlne Aizvērt

Evija Kļave

 Piedalās Ģimenes mediācijas projektā
Sertifikāta Nr.: 17/6-2022
Sertifikāta derīgums: 13.11.2027.
Pieredze: Praktizējoša mediatore kopš 2017. gada, izlīgumu starpniece Valsts probācijas dienestā (2018-2021), Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centra mediatore, mediatores privātprakse, mācību grāmatas “Mediācija. Jēdzieni. Testi. Lomu spēles” (2018) līdzautore. 

Vairāk kā 20 gadu pieredze pētījumu un politikas analīzes jomā, studiju kursu “Konfliktu risināšana un mediācija”, “Cilvēkresursu vadība”, “Stresa vadība”, “Pētījumu dizains” u.c. docētāja un tālākizglītības kursu par konfliktu risināšanu un mediāciju lektore. 

Izglītība: Doktora grāds socioloģijā (Dr.sc.soc.), Latvijas Universitāte (2010). Mediatora profesionālo kvalifikāciju esmu ieguvusi Latvijā atbilstoši sertificētajiem mediatoriem izvirzītajām prasībām, mediatora kvalifikāciju pastāvīgi pilnveidoju tālākizglītībā pie Latvijas un ārvalstu treneriem, kopumā vairāk kā 500 stundu apjomā. Regulāri piedalos vietējās un starptautiskās mediācijas konferencēs un semināros. 
Speciālās zināšanas: Sistēmiskā pieeja ģimenes konfliktu risināšanā, saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošana.
Darbības jomas: Ģimenes strīdi, attiecību strīdi, t.sk. profesionālā vidē
Dalība organizācijās: Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja (11/2020 – 11/2023), biedrība “Mediācija un ADR”, biedrība „Latvijas sociologu asociācija”, Biznesa augstskolas “Turība” Mentoru asociācija, biedrība “Jaunmārupe skrien!”
Darbības reģions: Rīga, Pierīgas novadi u.c. pēc vienošanās
Darba valoda: Latviešu, krievu, angļu
Tālrunis: 29411649
E-pasts: evija.klave@gmail.com