Izvēlne Aizvērt

Ginta Gaumala

Ikkatrs cilvēks būs gatavs otra labā kaut ko darīt, kad jūtas drošs, ka arī viņa paša vajadzības

tiks uzklausītas un ņemtas vērā. /Dr. Psych. M.Rozenbergs/

Sertifikāta Nr.: 23/4
Sertifikāta derīgums: 19.10.2028
Izglītība: Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (Mg. Psych.)

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

Izglītība un prakse krīzes intervencē (vairāk nekā 200 stundas), pieredze psiholoģiskajā konsultēšanā (vairāk nekā 80 stundas)

Speciālās zināšanas: Speciālas zināšanas un prasmes saskarsmes un komunikācijas prasmju treniņu vadīšanā
Profesionālā pieredze: Klīniskais psihologs; uzņēmēja (kopš 2005.), nevardarbīgās komunikācijas un pārmaiņu vadības konsultante un trenere (kopš 2016.), pieredze starptautisku uzņēmumu vadībā (kopš 1999.)

Nevardarbīgās komunikācijas praktiķe (kopš 2016.)

Dalība organizācijās: Krīzes centrs “Skalbes” biedrība
E-pasts: ginta.krivma@gmail.com 
Tālrunis: +371 29226642
Darbības reģions: Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Kurzemes apgabala reģions, Mārupe, Tukums, visā Latvija pēc vienošanās
Prakses vieta:
Darba valoda: Latviešu, krievu, angļu
Darbības jomas: Ģimenes strīdi, darba strīdi, saistību strīdi,  komercstrīdi,  īpašuma strīdi, nekustamā īpašuma strīdi, dalībnieku un akcionāru konflikti