Izvēlne Aizvērt

Lelde Kāpiņa

Sertifikāta Nr.: 14/7-2019
Sertifikāta derīgums: 16.10.2024.
Pieredze: Praktizējoša mediatore no 2007.gada, vadītas vairāk kā 500 mediācijas ģimenes lietās, krimināllietās, organizāciju un darba strīdos.

Rīgas bāriņtiesas mediatore no 2009.-2015.gadam. Mediācijas izglītības programmu autore, lektore un trenere no 2009.gada.

Izglītība: LU filozofijas maģistrs (1993), LU socioloģijas maģistrs (2002), psiholoģiskā konsultēšana (2012), pabeigta sistēmiskā psihoterapeita izglītība BSA un IF Weinheim (2015), sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja (2018),  RSU profesionālais maģistra grāds pedagoģijā un supervizora profesionālā kvalifikācija ( 2020).

Mediācijas kursi un mediācijas treneru tālākizglītība apgūta dažādu valstu un atšķirīgu mediācijas skolu kursos, piemēram, pie Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Dānijas, Norvēģijas, Beļģijas, u.c. treneriem, kopumā vairāk kā 400 stundu apjomā.

Papildus apgūta ģimenes mediācija un starptautisko ģimenes mediatoru izglītība, biznesa un organizāciju mediācija un darījumu sarunu vadīšana, kā arī izlīgumu vadīšana krimināllietās.

Darbības jomas: ģimenes strīdi, darba strīdi, mantojuma strīdi
Speciālās zināšanas: Ģimenes sistēmiskā konsultēšana, krīzes intervence, saskarsmes un komunikācijas prasmju treniņi. Vairāk kā 15 gadu pieredze pētījumu jomā, specializējusies kvalitatīvo pētījumu veikšanā.
Dalība organizācijās: Sertificētu mediatoru padomes locekle (2014-2017), Biedrība „Mediācija un ADR”, Pārrobežu mediatoru organizācija „Network of Cross-border Mediators”, Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības valdes locekle (no 2018. gada), Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība
E-pasts: lelde.kapina@mediacija.lv
Tālrunis: 26118847
Mājas lapa www.leldekapina.lv
Darbības reģions Rīga
Darba valoda Latviešu, krievu, angļu