Izvēlne Aizvērt

Līga Kirstuka

 
Sertifikāta Nr.: 17/3
Sertifikāta derīgums: 13.11.2022.
Pieredze:
  • Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra pro bono mediatore
  • 9 gadu pieredze Valsts cilvēktiesību birojā un Tiesībsarga birojā, veicinot izlīgumus starp privātpersonām un valsts, pašvaldību iestādēm
  • Vairāk kā 13 gadu pieredze cilvēktiesību, īpaši bērnu tiesību jomā
  • Mediācijas vada individuāli un komediācijā
Izglītība:
  • Mediatora profesionālā izglītība iegūta biedrības “Mediācija un ADR” un biedrības “Integrācija sabiedrībai” organizētajās apmācībās. Profesionālās zināšanas tiek pastāvīgi pilnveidotas
  • Apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
  • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija (Latvijas Universitāte)
Dalība organizācijās: Biedrības “Mediācija un ADR” biedre
Darbības jomas: ģimenes strīdi, bērnu tiesību strīdi, saistību tiesību strīdi, darba strīdi
Darbības reģions: Rīga, citur –  attiecīgi vienojoties
Darba valoda: Latviešu
Tālrunis: 26495393
E-pasts: liga.kirstuka@gmail.com