Izvēlne Aizvērt

Maija Tipaine

Sertifikāta Nr.: 16/5-2021
Sertifikāta darbība: 03.11.2026
Pieredze:

Maija ir zvērināta advokāte un praktizē zvērinātu advokātu birojā COBALT kopš 2006. gada. Būtisku viņas prakses daļu veido klientu pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās dažādos strīdos, tai skaitā korporatīvo tiesību, saistību tiesību, apdrošināšanas, būvniecības, maksātnespējas, intelektuālā īpašuma, u.c. jomās.

Maija lasa lekcijas par starptautisko strīdu risināšanu Rīgas Juridiskajā augstskolā (RJA) un regulāri piedalās Willem C. Vis Moot Court Competition starptautiskajās studentu izspēlēs par starptautiskās šķīrējtiesas un  Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) jautājumiem gan kā šķīrējtiesnese, gan RJA komandas trenere.

Izglītība:
  • Jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, 2005. gads
  • Maģistra grāds starptautiskās komercšķīrējtiesas tiesībās (LL.M. International Commercial Arbitration Law), Stokholmas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Stokholma, Zviedrija, 2006. gads 
  • Biedrības “Mediācija un ADR”, Mediācijas pamatkurss,  I-III modulis, 2016. gads

 

Speciālās zināšanas:
Dalība organizācijās: Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2006. gada)
E-pasts: maija.tipaine@cobalt.legal
Mājas lapa: http://cobalt.legal/en/people/maija-tipaine/46
Tālrunis: 26409970, 67201800
Darbības reģions: Rīga, Aizkraukle, pēc vienošanās
Darba valoda: Angļu, krievu, latviešu
Darbības jomas: komercstrīdi, saistību strīdi, nekustamā īpašuma strīdi, mantojuma strīdi, apdrošināšanas strīdi, darba strīdi, ģimenes strīdi