Izvēlne Aizvērt

Marta Urbāne

  Piedalās Ģimenes mediācijas projektā
Sertifikāta Nr.  20/7
Sertifikāta derīgums: 1.11.25
Motto: Labs izlīgums ir vērtīgāks par uzvaru tiesas prāvā.
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds tiesībās, Jurista kvalifikācija (Latvija (Mag.iur), Portugāle (LL.M)).

Tiesību zinātņu doktora grāds (Latvija). Zināšanas papildinātas Zalcburgā, Parīzē un Hāgā.

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, Supervizora kvalifikācija (Latvija).

Mediatora profesionālā izglītība iegūta biedrības “Mediācija un ADR” organizētajās mācībās. Mediatora profesionālās zināšanas tiek pastāvīgi pilnveidotas.

Pieredze:
Praktizējoša mediatore.
Zvērināta advokāte, tai skaitā pieredze pārstāvībā izlīguma sarunās.
Praktizējoša supervizore.
Vada studiju kursus “Starptautiskās biznesa tiesības”, “Eiropas tiesības” un “Ievads tiesību teorijā” Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē.
Vada maģistra studiju programmu “Starptautiskais bizness un tiesības” Rīgas Stradiņa universitātē, Eiropas studiju fakultātē.
E-pasts: urbane.marta@gmail.com
Tālrunis: 26022905
Darba valoda: Latviešu, angļu
Darbības reģions: Rīgā un citur pēc vienošanās
Darbības jomas: Darba strīdi, ģimenes strīdi, saistību strīdi, mantojuma strīdi, nekustamā īpašuma strīdi, vadības, dalībnieku un akcionāru konflikti