Izvēlne Aizvērt

Mediatoru atestācijas kārtība 2020.gadā

Šogad atestācija tiks uzsākta ne vēlāk par 28. septembri.

Sertificētiem mediatoriem, kuriem saskaņā ar Mediācijas likumu šogad rudenī beidzas sertifikāta derīguma termiņš un kuri vēlas kārtot atestāciju, lai atjaunotu sertifikāta darbību, visi nepieciešamie dokumenti atestācijas procesa uzsākšanai būs jāiesniedz SMP līdz šī gada 28.jūlijam.

Dokumentu iesniegšana
Dokumentus iespējams iesniegt elektroniski ar elektronisku parakstu, kā arī sūtot pa pastu ar notariāli apliecinātām kopijām.

Visi atestācijas pieteikuma dokumenti atrodami mājas lapas slēgtajā sadaļā sertificētiem mediatoriem.

Vairāk informācijas
MK noteikumos Nr. 433, kas nosaka sertificētu mediatoru atestācijas kārtību.