Izvēlne Aizvērt

MŪSU VĪZIJA

Sertificētu mediatoru (SM) Kolēģija apvieno mediācijas profesionāļus un sniedz augstas kvalitātes mediācijas pakalpojumu visā Latvijā, attīstot mediācijas kā alternatīva domstarpību risināšanas veida izmantošanu, sekmējot un atbalstot attiecību harmonizāciju, sociālo sadarbību un savstarpējo ētiku tiesiskajās attiecībās.

MŪSU MISIJA

Nodrošināt kvalitatīvu mediācijas pakalpojumu visā Latvijā un iedzīvināt sabiedrībā mediācijas vērtības.

MŪSU VĒRTĪBAS

  • mēs esam par sadarbību un lojalitāti,
  • mēs esam atbildīgi un godīgi,
  • mēs veicinām cilvēku pieņemšanu un cieņu,
  • mēs ievērojam neitralitāti un objektivitāti,
  • mēs apzināmies brīvprātības principu,
  • mēs ievērojam konfidencialitāti.

Kļūstot par Sertificētu Mediatoru Kolēģijas locekli savā profesionālajā darbībā un savstarpējās attiecībās mēs apņemamies pielietot mediācijas pamatprincipus un īsteno mediācijas vērtības savā profesionālajā darbībā un ikdienā.

 AR SAVU DARBU MĒS VĒLAMIES PANĀKT, KA LATVIJĀ

  • Mediācija ir labi zināma un sertificētiem mediatoriem ir laba reputācija
  • Sertificētu mediatoru pakalpojums ir pieprasīts
  • Sertificēti mediatori sniedz kvalitatīvu pakalpojumu
  • Sertificētu mediatoru pakalpojums ir pieejams visā Latvijā