Izvēlne Aizvērt

Kas mēs esam

Sertificētu mediatoru padome ir autonoms pašpārvaldes publisko tiesību subjekts un darbojas saskaņā ar Mediācijas likumu. Tā ir izveidota 2014.gada 27.novembrī pirmajā Sertificētu mediatoru kopsapulcē.

No 2023. gada 27. novembra Sertificētu mediatoru padome darbojas šādā sastāvā:

Faila Abbasova
padomes priekšsēdētāja
Tel.29477363
e-pasts
Ieva Daugule
padomes locekle
Tel.26409439
e-pasts
Kristaps Mikoss
padomes loceklis
Tel.29544743
e-pasts
Marta Urbāne
padomes locekle
Tel.26022905
e-pasts
Vladlena Rudusāne
padomes locekle
Tel.27040721
e-pasts

Kompetences

Atbilstoši Mediācijas likumam Sertificētu mediatoru padomes veicamie uzdevumi ir:

  • organizēt mediatoru sertifikācijas un sertificētu mediatoru atestācijas pārbaudījumus;
  • nodrošināt sertifikāta izsniegšanu mediatoram, kas nokārtojis sertifikācijas pārbaudījumu;
  • kārtot sertificētu mediatoru sarakstu;
  • ieteikt mediatoru gadījumos, ja puses pašas nevar vienoties par mediatora izvēli vai nav vienojušās par mediatora izvēles principiem,
  • uzraudzīt mediācijas kvalitāti, izskatot sūdzības par sertificētu mediatoru darbību;
  • izveidot mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisiju;
  • pārstāvēt sertificētus mediatorus un izteikt viedokli attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām, kā arī sniegt atzinumus ar mediāciju saistītos likumdošanas jautājumos un mediācijas prakses jautājumos;
  • veikt citas Mediācijas likumā noteiktas funkcijas.

Nolikums

Sertificētu mediatoru padomes nolikums ir apstiprināts 2015.gada 14.janvāra sertificētu mediatoru kopsapulcē. Lejupielādēt

Sertificētu mediatoru kopsapulces nolikums ir apstiprināts 2015.gada 16.jūnijā. SM Kopsapulces nolikums 2015

Ētikas kodekss

Sertificētu mediatoru ētikas kodekss ir apstiprināts 2015.gada 14.janvārī. SM_Etikas_kodekss