Izvēlne Aizvērt

SMP piedalās Rīgas Bāriņtiesas konferencē “Bērns vecāku domstarpību krustugunīs. Rīgas pieredze”

2024.gada 26.martā Sertificētu mediatoru padome piedalījās Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas organizētajā konferencē “Bērns vecāku domstarpību krustugunīs. Rīgas pieredze”.

Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Faila Abbasova piedalījās diskusijā “Kur pazuda bērns?”, kur meklēja atbildi uz šo jautājumu ar citiem diskusijas dalībniekiem: Ingu Akmentiņu-Smildziņu (“Fonds mammām un tētiem” vadītāja), Gati Smidrovski (biedrības ģimenes atbalstam “Tevi” valdes loceklis),  Kaiju Gulbi (sistēmiskas ģimenes psihoterapijas speciāliste), Leldi Kāpiņu (sertificēta mediatore, sistēmiskas ģimenes psihoterapijas speciāliste, supervizore), Ingu Lubāni (tiesu psiholoģijas eksperte) un Gunāru Trimdu (bērnu un pieaugušo psihiatrs, ģimenes sistēmiskas psihoterapijas speciālists).

Konferences un diskusijas dalībnieki dalījās savā pieredzē un redzējumā, piedāvājot iespējamos risinājumus un uzlabojumus.

Mediācija ir viens no efektīvajiem instrumentiem, lai bērns tiktu sadzirdēts un uzklausīts vecāku strīdā, lai bērns nepazustu vecāku strīda kontekstā. Sertificēti mediatori, kuri ir ieguvuši speciālu izglītību bērnu iesaistīšanā mediācijā, konfidenciālās tikšanās laikā ar bērnu, var saklausīt bērna vajadzības un gaidas, tādā veidā realizējot bērna tiesības uz sava viedokļa izteikšanu un būt informētam par notiekošo. SMP atgādina, ka arī šogad ģimenes strīdos ir pieejama valsts apmaksāta mediācija 5 stundu apmērā, bet gadījumā, ja viena no pusēm ir maznodrošināta 7 stundas.

SMP aicina visus speciālistus, kuri ir iesaistīti ģimenes strīdos informēt puses par mediācijas iespējām, bet bērnu vecākus vērsties ar jautājumiem SMP, rakstot uz smp@smp.lv vai zvanot uz tālruni +37128050777, kā arī apmeklēt mūsu mājaslapu www.sertificetimediatori.lv

SMP piedāvā noskatīties konferences videoierakstu, šādā veidā gūstot informāciju par problēmas aktualitāti un iespējamiem risinājumiem, lai bērns NETIKTU PAZAUDĒTS vecāku savstarpēja strīda krustugunīs!

SMP vēlreiz vēlas pateikties Rīgas Valstspilsētas bāriņtiesai par augstā līmenī organizēto konferenci un iespēju SMP dalīties ar savu redzējumu un pieredzi.

Konferences videoieraksta links: https://www.facebook.com/RBarintiesa/videos/922124802942069/