Sertificētu mediatoru kopienai piecu gadu jubileja | Sertificeti mediatori

Sertificētu mediatoru kopienai piecu gadu jubileja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šī gada 16.oktobrī nosvinējām Mediācijas likuma un sertificētu mediatoru kopienas pastavēšanas piecgadi. Svētku sajūtu bagātināja ražas svētku noskaņa, jo mediatoru saimē uzņēmām trīs jaunus mediatorus, savukārt, sešpadsmit no mums, kas jau praktizējuši piecus gadus, guva apliecinājumu savam darbam un izaugsmei, atestācijas rezultātā saņemot jaunus sertifikātus.

No sirds sveicam Tatjanu Skrauču, Inesi Briķenu un Zani Siliņu ar veiksmīgu mediatoru eksaminācijas procesa nokārtošanu un sertifikātu saņemšanu!

Savukārt Laimu Āriju Zelmeni, Kristīni Dārznieci, Danu Roni, Elvīru Dombrovsku, Viktoriju Porteri, Daci Jenavu, Leldi Kāpiņu, Sandru Aleksandru Hartmani, Baibu Kalnmeieri, Guntru Rinķi, Zani Bormani, Ivetu Krūmiņu, Mirgu Priedīti, Ilzi Dzenovsku, Kristīni Brikmani un Baibu Grasi suminām ar veiksmīgu atestācijas procesa noslēgumu un vēlam spēku un sirdsgudru praksi arī turpmāk.

 

Mūsu kopīgajā svētku mirklī, atskatoties gan uz paveikto, gan apcerot nākotnes mērķus, lielu pateicību izsakām mūsu uzticamajam sadarbības partnerim – Tieslietu ministrijai, mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas locekļiem  un ikvienam mediatoram, kas ar savu laiku, iedvesmu un resursiem ir veicinājis mediācijas attīstību Latvijā.

Esam gandarīti saņemt Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga atzinīgo novērtējumu par līdzšim ieguldīto darbu sertificētu mediatoru institūta izveidē un attīstībā. Esam vienisprāts, ka pamatīgi pamati ir izveidoti un turpmāk tikai sadarbības ceļā spēsim nodrošināt mediācijas kā efektīvas ārpustiesas strīdus risināšanas iespējas attīstību visā Latvijā.