Izvēlne Aizvērt

Baiba Strupiša

Stājieties pretī problēmai, nevis cilvēkiem! Ja jūsu mērķis ir uzlabot attiecības, nepadodieties. Ja tomēr sadarbība pārvēršas cīņā, uzdrīkstieties izmantot mediāciju.
Sertifikāta Nr.: 16/4-2021
Sertifikāta darbība: 03.11.2026
Pieredze: 20 gadu pieredze jurisprudencē, personālvadībā, kā arī finanšu vadībā un grāmatvedībā, nodokļos un uzņēmumu stratēģiskā vadībā (vadot privātpraksi un 4,5 gadus darbojoties kredītiestādes padomē), konsultēšana personības attīstības jautājumos
Izglītība: Konkurences tiesību studijas, King’s College, Londonā
Maģistra grāds sociālās zinībās (tiesību zinātnē), Latvijas Universitāte
Specializācijas kursi  projektu vadībā, par cilvēku emocijām un uzvedības tipiem dažādu skolu ietvaros, konsultēšanas un personības attīstības veicināšanas prasmēm
Mediācijas apmācības vairāk kā 300 stundu apmērā Latvijā un VācijāKoučs, ICF biedre (International Coaching Federation)

Mentore

Speciālās zināšanas: Komerctiesības, dalībnieku attiecības, valdes un padomes atbildība, vienošanās par tiesas sprieduma izpildi, uzņēmumu pirkšanas un reorganizācijas darījumi, banku un finanšu tirgu darījumi, konkurences tiesības, privātais un riska kapitāls, valsts uzņēmumi, sarunu vešana komercdarījumu ietvaros
Dalība organizācijās: Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle

Bijusi Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas vadītāja

Biedrības “Integrētā mediācija Latvijā” valdes priekšsēdētāja
Komerclikuma līdzautore un darba grupas locekle

E-pasts: baiba@strupisa.lv
Mājaslapa: www.strupisa.lv
Tālrunis: +371 29489151
Darbības reģions: Rīga, Rīgas rajons,  Valmiera,  Cēsis, tiešsaistē neatkarīgi no atrašanās vietas
Darba valoda: Latviešu, angļu, krievu
Darbības jomas: komercstrīdi, saistību strīdi, apdrošināšanas strīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma strīdi, strīdi uzņēmuma dalībnieku vai sadarbības partneru starpā, tiesas sprieduma izpildes vienošanās, mantojuma strīdi