Izvēlne Aizvērt

Baiba Strupiša

Stājieties pretī problēmai, nevis cilvēkiem! Ja jūsu mērķis ir mēģinājums uzlabot attiecības, nepadodieties. Bet, ja tomēr sadarbība pārvēršas cīņā, uzdrīkstieties izmantot mediāciju.
Sertifikāta Nr.: 16/4-2021
Sertifikāta darbība: 03.11.2026
Pieredze: 20 gadu pieredze jurisprudencē, personālvadībā, kā arī finanšu vadībā un grāmatvedībā, nodokļos un uzņēmumu stratēģiskā vadībā (vadot privātpraksi un 4,5 gadus darbojoties kredītiestādes padomē), konsultēšana personības attīstības jautājumos
Izglītība: Konkurences tiesību studijas, King’s College, Londonā
Maģistra grāds sociālās zinībās (tiesību zinātnē), Latvijas Universitāte
Specializācijas kursi nodokļos, grāmatvedības standartos, projektu vadībā, apmācības par cilvēku emocijām un uzvedības tipiem dažādu skolu ietvaros, konsultēšanas un personības attīstības veicināšanas prasmēm
Mediācijas apmācības vairāk kā 300 stundu apmērā Latvijā un Vācijā
Speciālās zināšanas: Komerctiesības, dalībnieku attiecības, valdes un padomes atbildība, M&A darījumi, banku un finanšu tirgu darījumi, konkurences tiesības, privātais un riska kapitāls, valsts uzņēmumi, sarunu vešana komercdarījumu ietvaros
Dalība organizācijās: Biedrības “Integrētā mediācija Latvijā” valdes priekšsēdētāja
Komerclikuma līdzautore un darba grupas locekle
Ārvalstu investoru padomes Latvijā Nodokļu darba grupas vadītāja
Finanšu ministrijas darba grupas “Nodokļu strīdu alternatīvie risināšanas veidi” locekle, pilotprojekta iniciatore
E-pasts: baiba@strupisa.lv
Tālrunis: 29489151
Darbības reģions: Rīga, Rīgas rajons, Mārupe, Jūrmala, Valmiera, Vidzeme, Jelgava, Cēsis, Sigulda u.c. pēc vienošanās
Darba valoda: Latviešu, krievu, angļu
Darbības jomas: komercstrīdi, saistību strīdi, apdrošināšanas strīdi, darba strīdi, nekustamā īpašuma strīdi, nodokļu strīdi, ģimenes strīdi, mantojuma strīdi