2019.gada sertificētu mediatoru atestācijas kārtība un termiņi | Sertificeti mediatori

2019.gada sertificētu mediatoru atestācijas kārtība un termiņi

Līdz ar šī gada  19.aprīli spēkā ir stājušies grozījumi MK noteikumos Nr. 433, kas nosaka sertificētu mediatoru atestācijas kārtību. Pirmajam mediatoru kopumam, kuriem saskaņā ar Mediācijas likumu šogad rudenī beidzas sertifikāta derīguma termiņš un kuri vēlas kārtot atestāciju, lai atjaunotu sertifikāta darbību, visi nepieciešamie dokumenti atestācijas procesa uzsākšanai būs jāiesniedz līdz šī gada 19.jūlijam.

Visi atestācijas pieteikuma dokumenti atrodami mājas lapas slēgtajā sadaļā sertificētiem mediatoriem.

Dokumentu iesniegšana
Mediatoru ērtībai pieteikuma dokumentu iesniegšanas veidi būs gan elektroniski ar elektronisku parakstu, gan sūtot pa pastu ar notariāli apliecinātām kopijām vai iepriekš piesakoties uz klātienes pieņemšanas laiku.

Attestācija tiks uzsākta ar 2019. gada 10. septembri.