2019.gada sertificētu mediatoru atestācijas kārtība | Sertificeti mediatori

2019.gada sertificētu mediatoru atestācijas kārtība

Līdz ar šī gada  19.aprīli spēkā ir stājušies grozījumi MK noteikumos Nr. 433, kas nosaka sertificētu mediatoru atestācijas kārtību. Pirmajam mediatoru kopumam, kuriem būs pienācis laiks kārtot atestāciju 2019.gada rudenī, visi nepieciešamie dokumenti atestācijas procesa uzsākšanai būs jāiesniedz līdz 20.jūlijam. Visi atestācijas pieteikuma dokumenti atrodami mājas lapas slēgtajā sadaļā sertificētiem mediatoriem.

Mediatoru ērtībai pieteikuma dokumentu iesniegšanas veidi būs gan elektroniski ar elektronisku parakstu, gan sūtot pa pastu ar notariāli apliecinātām kopijām vai iepriekš piesakoties uz klātienes pieņemšanas laiku.

Atestācijas laiks tiks publicēts ne vēlāk kā līdz 20.jūnijam.