Izvēlne Aizvērt

Sertificētu mediatoru statistika par 2018.gadu

Sertificēti mediatori regulāri apkopo informāciju par paveikto mediatora lomā vispār, gan atsevišķu projektu ietvaros.

Kopējā sertificētu mediatoru darba statistika par 2018.gadu atrodama šeit. (2018-SM-statistika2015-2018)

Ģimenes mediācijas projekta rezultāti atrodami šeit (2018-Gim.projekta rezultāti )

Statistika par mediatoru brīvprātīgi veikto darbu, īstenojot projektu “Mediācijas galdi tiesās”, atrodama te. (2016-2018-Tiesu-galdu-statistikas apkopojums)