Projekts Mediācija civillietās | Sertificeti mediatori

Projekts Mediācija civillietās

Pieejams mediācijas koordinatora atbalsts tiesās un mediācija civillietās

Šobrīd tiek realizēts pilotprojekts “Mediācija civillietās”, kurš tiek īstenots līdz 2020.gada 21.decembrim.

Projekta ietvaros ikvienam interesentam (gan fiziskām, gan juridiskām personām) bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī ar simbolisku līdzmaksājumu – mediācija, kuru nodrošinās sertificēti mediatori.

Projektā iesaistīto sertificētu mediatoru saraksts

Mediatoru saraksts izdrukai

Mediācijas koordinators ikvienam interesentam klātienē vai elektroniskās saziņas veidā:

  • sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju;
  • palīdzēs lietas dalībniekiem jau uzsāktā tiesvedībā vai citiem interesentiem “atrast” sertificētu mediatoru;
  • palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru;
  • konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā.

Gadījumos, kad puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji finansētu mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošināts pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 EUR apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personas, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu būs iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lietās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašumu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos.

Mediācija projekta ietvaros pieejama visā Latvijas teritorijā.

Iespēja saņemt mediācijas koordinatora atbalstu klātienē būs pieejama:

RĪGĀ JELGAVĀ
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā
Lomonosova ielā 10
Tālrunis: 28050777
e-pasts: mediacija@smp.lv
Zemgales rajona tiesā
Jelgavā, Dambja ielā 12
Tālrunis: 63082191
e-pasts: sanita.titova@tiesas.lv

Pirmdienās plkst. 8.30 – 19.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 19.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

Svarīgi! Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Papildu informāciju par projektu Mediācija civillietās var saņemt www.sertificetimediatori.lv, rakstot e-pastu mediacija@smp.lv vai pa tālruni 28050777.

Projektu Mediācija civillietās īsteno Eiropas Padome, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertficētu mediatoru padomi ar mērķi palielināt mediācijas izmantošanu civiltiesisku strīdu risināšanā. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība un Eiropas Padome.