Sertificēti mediatori kopā ar CEPEJ ekspertiem diskutē par mediācijas attīstības nākotni Latvijā | Sertificeti mediatori

Sertificēti mediatori kopā ar CEPEJ ekspertiem diskutē par mediācijas attīstības nākotni Latvijā

Šī gada 21.februārī Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) īstenotā projekta “Pieejas tiesai stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” (Strengthening the access to justice in latvia through fostering mediation and legal aid services, as well as support to the development of judicial policies and to increased quality of court management) ietvaros CEPEJ eksperti organizēja semināru (apaļā galda diskusiju) par CEPEJ izstrādātajām vadlīnijām sekmīgai mediācijas ieviešanai un īstenošanai.
Semināra diskusijās par mediācijas attīstības scenārijiem Latvijā piedalījās Sertificētu mediatoru padomes locekles Kristīne Dārzniece, Laima Ārija Zelmene, Ilze Dzenovska un sertificētu mediatoru kopienas pārstāvji Līga Kirstuka un Kristaps Mikoss.

Savukārt Paul Meyer – CEPEJ Mediācijas pastāvīgās darba grupas sekretārs un projekta koordinators, Nina Betetto – Ļubļanas Augstākās tiesas tiesnese, CEPEJ Mediācijas pastāvīgās darba grupas locekle un Maria Oliveira – zvērināta advokāte, mediatore, CEPEJ Mediācijas pastāvīgās darba grupas locekle iepazīstināja ar CEPEJ izstrādātajām vadlīnijām mediācijas jomā. Ar CEPEJ mediacijas darba grupas radītajiem materiāliem, rokasgrāmatām var iepazīties šeit.

Lai veicinātu mediācijas pakalpojumu popularitāti un attīstību, CEPEJ turpinās sadarbību ar Tieslietu ministriju un Latvijas ekspertiem, izvērtējot mediācijas pilotprojekta tiesās ieviešanas scenārijus un iespējas.