Izvēlne Aizvērt

Bezmaksas mediācija ģimenēm

Arī 2021. gada ir pieejama bezmaksas mediācija ģimenes strīdos.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno programmu“Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.

Sertificēta mediatora bezmaksas pakalpojumus būs iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, saskarsmes jautājumos,bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

Projekta ietvaros pirmās 5 (piecas) mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada projektā iesaistītais sertificētais mediators, pusēm būs pieejamas bez maksas.

PROJEKTĀ IESAISTĪTO SERTIFICĒTU MEDIATORU SARAKSTS

Lai pieteiktos ģimenes mediācijas pakalpojumam, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā projektā iesaistītā sertificētā mediatora vai, ja nevarat vienoties par mediatora izvēli, Sertificētu mediatoru padomē.

Sīkāka informācija par projektu:
e-pasts: smp@smp.lv tel: 28050777