Izvēlne Aizvērt

Īstermiņa Mediācijas eksperta (STE) vakance Armēnijā

Tiek izsludināts konkurss uz īstermiņa ekspertu (STE) vakancēm Armēnijā

Tiesu administrācija sadarbībā ar Vācijas un Francijas tieslietu institūcijām šobrīd īsteno EK finansētu projektu Armēnijā.

Projekta aktivitāšu īstenošanai tiek izsludināts konkurss uz divu īstermiņa ekspertu vakancēm (darba valoda – angļu):

 

• Civilprocesa eksperts (sniegt tehnisku palīdzību, lai uzlabotu un/vai izstrādātu tiesisko regulējumu par video/audio materiālu kā pierādījumu izmantošanu civilprocesā, pamatojoties uz ES labāko praksi) apraksts šeit

 

• Mediācijas eksperts (sniegt tehnisku palīdzību, lai izstrādātu papildu tiesību aktus par mediatoru apmācību un kvalifikāciju, pamatojoties uz ES labāko praksi un standartiem) apraksts šeit

 

CV EuropeAid formātā un motivācijas vēstules iesniegšana līdz 04.03.2022.

 

Projekta nosaukums: „Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā”

 

Projekta vadošais partneris: IRZ (Vācija)

Projekta partneri:

1.partneris: Tiesu administrācija (Latvija)

2.partneris: Expertise France (Francija)

 

Projekta īstenošana: 25.06.2020.- 25.06.2022.

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija (EuropeAid/165867/DD/ACT/AM)

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Armēnijas tieslietu sistēmas stiprināšanā, ar uzsvaru uz tiesu sistēmu. Stiprināt neatkarību, kvalitāti, efektivitāti un uzticēšanos tiesu sistēmas iestādēm.

https://tiesas.lv/aktualitates/tiek-izsludinats-konkurss-uz-istermina-ekspertu-ste-vakancem-armenija-11122