Izvēlne Aizvērt

Izsludinam pieteikšanos 2021.gada mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam

Sertificētu mediatoru padome saskaņā ar Mediācijas likuma 21. panta otro daļu izsludina pieteikšanos mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam.

Pārbaudījumam var pieteikties fiziska persona, kura:

  • ir sasniegusi 25 gadu vecumu,
  • apliecina savu nevainojamu reputāciju,
  • saņēmusi valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu,
  • prot valsts valodu augstākajā līmenī,
  • izgājusi mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā,
  • ieguvusi mediatora sertifikātu.

Līdz 2021.gada 30.jūlijam kandidātiem Sertificētu mediatoru padomē jāiesniedz iesniegums par atļauju kārtot pārbaudījumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) dzīvesgaitas aprakstu (CV Europass formā);

2) kandidāta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

3) dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);

4) apliecinājumu par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā;

5) apliecinājumu, ka uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi;

6)  dokumentu, kas apliecina sertifikācijas pārbaudījuma maksas samaksu

 

Dokumentus var iesniegt Jums ērtākā veidā:

 

  • Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 48A-23, 15. jūlijā no plkst. 14:00 līdz plkst. 19:00 un 27. jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00;
  • Nosūtot pa pastu uz adresi Maskavas ielā 48A-23, Rīga, LV-1003 likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus;
  • Elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pastu smp@smp.lv.

 

Pārbaudījuma maksa – 205 EUR – ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, A/S Swedbank

 

Tālr. uzziņām 28050777, e-pasts: smp@smp.lv.

 

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā daļa notiks 2021. gada 05.oktobrī.