Izvēlne Aizvērt

Izsludinam pieteikšanos 2022. gada mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam

Informācija par mediatoru sertifikācijas pārbaudījumu 2022. gadā

 

Sertificētu mediatoru padome saskaņā ar Mediācijas likuma 21. panta otro daļu izsludina pieteikšanos mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam.

 

Pārbaudījumam var pieteikties fiziska persona, kura:

  • ir sasniegusi 25 gadu vecumu,
  • apliecina savu nevainojamu reputāciju,
  • saņēmusi valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu,
  • prot valsts valodu augstākajā līmenī,
  • izgājusi mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā.

 

Līdz 2022. gada 1. augustam kandidātiem Sertificētu mediatoru padomē jāiesniedz iesniegums par atļauju kārtot pārbaudījumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) dzīvesgaitas aprakstu (CV Europass formā);

2) kandidāta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

3) dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);

4) apliecinājumu par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā;

5) apliecinājumu par personas datu apstrādi;

6)  dokumentu, kas apliecina sertifikācijas pārbaudījuma maksas samaksu

 

Dokumentus var iesniegt:

  • Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 48A-23, 15. jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 vai pēc individuālas vienošanās;

 

  • Nosūtot pa pastu uz adresi Maskavas ielā 48A-23, Rīga, LV-1003 likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus;

 

  • Elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pastu smp@smp.lv.

 

Pārbaudījuma maksa – 205 EUR – ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, A/S Swedbank;

tālr. uzziņām 28050777, e-pasts: smp@smp.lv.

 

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā daļa notiks 2022. gada 03.oktobrī.