Izvēlne Aizvērt

Konsultācija par mediācijas izmantošanu ģimenes strīdos

Lai veicinātu mediācijas izmantošanu ģimenes strīdos, kuri skar bērnu intereses, valdībā tiek virzīta iniciatīva ieviest obligātu konsultāciju par mediāciju tieši ģimenes lietās. Situācijās, kurās vecākiem nav iespēju atrisināt domstarpības pašu spēkiem, nereti izvēle tiek izdarīta par labu bāriņtiesai vai tiesai. Dažkārt tas notiek aiz neziņas par to, ka ģimenes strīdus var risināt arī mediācijas ceļā. Turklāt ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi bērni, mediācijas pakalpojumu jau šobrīd apmaksā valsts.

Konsultācijas par mediāciju mērķis ir sniegt vecākiem informāciju, izpratni par mediācijas iespējām un resursu ģimenes strīdu risināšanā. Paredzēts, ka konsultāciju sniegs profesionāļi – sertificēti mediatori, un vecākiem tā būs bez maksas. Pēc konsultācijas mediators izsniegs apliecinājumu par konsultācijas apmeklēšanu, kas būs jāuzrāda, ja vecāki pieņems lēmumu strīdu risināt bāriņiesā vai tiesā. Vienlaikus izvēle – izmantot mediāciju vai nē – paliek pušu ziņā, kā to paredz mediācijas brīvprātības princips.

Lai ieviestu šādu praksi, nepieciešams veikt grozījumus Mediācijas likumā ietverot sertificēta mediatora sniegtas mediācijas konsultācijas jēdziena skaidrojumu, Bāriņtiesu likumā un Civilprocesa likumā, nosakot prasību par sertificēta mediatora konsultācijas apmeklējumu pirms vēršanās bāriņtiesā vai prasības celšanas tiesā ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanai. Mediatora konsultācijas sniegšanai plānotais finansējums 2024. gadā būtu 236 890 eiro.

Mediācija ir brīvprātīgs pušu sadarbības process, kurā ar mediatora atbalstu puses cenšas nonākt pie abpusēji pieņemama risinājuma. Jau šobrīd ir iespējams saņemt konsultācijas par mediāciju, vēršoties pie sertificētiem mediatoriem vai sazinoties ar Sertificētu mediatoru padomi – e-pasts: smp@smp.lv , tālr.: 28050777 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

 

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/lm-rosina-ar-bernu-interesem-saistitu-gimenes-stridu-gadijumos-noteikt-obligatu-mediatora-konsultaciju?fbclid=IwAR2CgH_oKMEz94NoBErEYYOihnOOf8Wlg6P7ywsTb3ACJlKmEhp0UmHsIDI