Izvēlne Aizvērt

Kristīne Rožkalne

Piedalās Ģimenes mediācijas projektā
Sertifikāta Nr.: 22/2
Sertifikāta derīgums: 27.10.2027
Izglītība: Studijas tiesību zinātnē bakalaura programmā (Latvija), Komunikācijas un multimedija speciālista prof. bakalaurs (Dānija).
Profesionālā pieredze: Kursi un padziļinātas apmācības: Konstruktīva komunikācija spriedzes situācijās; Nonviolent Communication US (NVC) (Nevardarbīgas komunikācija); Psychotherapist Couples Counseling Masterclass (Psihoterapeita pāru meistarklase); Bērns kā cietušais kriminālprocesā un civilprocesā; Konfliktsituāciju risināšana – vai arī škietama bezizeja ir izeja; Mentora darba psiholoģiskie aspekti; Mērķtiecīga un efektīva kalpošana bērniem un viņu ģimenēm; u.c.

Aktīvi darbojas kā saskarsmes persona bioloģiskiem vecākiem ar audžuģimenēm, sadarbojoties ar atbalsta centru “Tilts”, www.atbalstacentrs.lv

Vairāk kā 12 gadu praktiska pieredze darba grupu vadīšanā un individuālo sarunu vešanā pieaugušiem, jauniešiem un bērniem.

Pieredze audžuģimenes statusa iegūšanā un tā ietvaros attiecības un sadarbības uzturēšana ar Latvijas bērnunama bērniem.

Ilggadēja pieredze projektu menedžmentā, uzņēmumu un darbinieku komandas vadīšanā (Latvijas un starptautiskā vidē); lekciju vadīšana un darba grupu organizēšana; pieredze sociālo darbu organizēšanā un sadarbības veidošanā; dalība valsts mentorprogrammā “Mentor Latvia”

E-pasts: info@mediacijascels.lv
Tālrunis: +371 28201082
Darba valoda: Latviešu, vācu, angļu
Darbības reģions: Rīga, Rīgas rajons, un citur pēc vienošanās
Darbības jomas: ģimenes lietas, pāru lietas, mantojuma lietas, kaimiņu strīdi