Izvēlne Aizvērt

Līga Tetere

Visi kompromisi un izvēles balstītas uz katra paša vērtībām. Visi pārdzīvojumi un nelaimes sākas, kad ticam un novērtējam vienu lietu, taču pieķeram sevi darām pavisam citas. Tikai tad, kad mūsu vērtības un darbības sakritīs, sāksim justies harmoniski.
Piedalās Ģimenes mediācijas projektā
Sertifikāta Nr.: 15/8-2020
Sertifikāta darbība: 29.10.2025.
Pieredze: Apguvusi vairāk kā 350 mācību stundu mediācijā (Mācību centrs “Miervidi” (Latvija) un AL-Institut Konfliktberatung&Mediation (Vācija).Specializējusies kā mediatore ekonomikas jomā.
Speciālā zināšanās: Ir vairāk kā15 gadu praktiskā darba pieredze sociālā darba sfērā un bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Dalība organizācijās: Mediatoru biedrības “Medius” dibinātāja un valdes locekle
Izglītība: Iegūta augstākā profesionālā izglītība sociālā darba un psiholoģijas jomā
E-pasts tetere.liga@gmail.com
Tālrunis: 29433204
Darbības reģions: Rīga, Rīgas reģions
Darba valoda: Latviešu, krievu
Darbības jomas: Veic mediācijas arī ģimenes lietās, tostarp jautājumos, kas saistīti ar vecāku strīdiem par bērnu aizgādības, dzīvesvietas, uzturlīdzekļu un saskarsmes tiesības īstenošanas kārtības noteikšanu.