Izvēlne Aizvērt

Projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” rezultāti 2017. gadā un iespējas šogad

2018.gada 22.janvārī Tieslietu ministrija

Lai sekmētu mūsdienīgu ārpus tiesas strīda risināšanas izmantošanas metodi un veicinātu pušu konflikta atrisināšanu vienošanās procesā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi arī 2018. gadā turpinās īstenot divus projektus “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina atzīmē: “Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības, kā rezultātā ir iespējams panākt risinājumu, kurā abas puses ir sasniegušas savas intereses un vajadzības. Mediācijas izvēle īpaši vērtīga ir ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, jo konflikta situācija atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem. 2017. gada pieredze liecina, ka projektus nepieciešams turpināt arī 2018. gadā”.

Par projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās”

No 2016. gada 15. septembra Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgas rajona tiesā (Rīgā), Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas apgabaltiesā, Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā, Rīgas rajona tiesā Siguldā, Jelgavas rajona tiesā, kā arī Aizkraukles rajona tiesā sertificēti mediatori sniedz bezmaksas konsultācijas. Papildus, no 2018. gada 22. janvāra mediācijas kabineti tiks atvērti Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, bet 2018. gada 1. februārī arī Kurzemes apgabaltiesā.

Projekts paredz, ka tiesneši, kuri saņem vai skata tiesā nonākušu strīdu saistībā ar ģimenes lietām vai jebkuru civillietu, kur saskatāma iespēja izmatot mediāciju, nepieciešamības gadījumā iesaka tiesas procesā iesaistīsajām personām doties uz konsultāciju pie dežūrējošā mediatora.

Gadījumā, ja puses izlemj uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau ir uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

No 2016. gada septembra līdz 2018. gada 16. janvārim, projekta ietvaros sniegtas 196 bezmaksas konsultācijas, no kurām gandrīz pusei jeb 83 gadījumos uzsākti mediācijas procesi.

Statistikas dati par projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās”

Par projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Tā pat kā iepriekšējā gadā, arī 2018. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim ir pieejams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas ģimenes strīdos, lai palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimenes stabilitāti.

Projekta “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” 2017. gada rezultāti liecina, ka no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. septembrim uzsākts 291 mediācijas process, no kuriem 121 izbeigts ar pilnīgu vienošanos, 43 – ar daļēju vienošanas, 85 izbeigti bez vienošanās un 42 mediācijas procesi turpinās. Projekta kopējās izmaksas no valsts budžeta līdzekļiem 2017. gadā bija 45 000 eiro.

Statistikas dati par projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Statistikas dati par mediatoru darbību

Prezentācija: Mediācijas attīstība Latvijā, projektu rezultāti

 

Vairāk informācijas