Izvēlne Aizvērt

Telefona konsultācijas sadarbībā ar “Skalbes” krīžu centru 12.-16. aprīlī

Sertificētie mediatori sadarbībā ar krīžu centru “Skalbes” nedēļā no 12. līdz 16. aprīlim nodrošinās papildu konsultācijas iedzīvotājiem par mediāciju, zvanot uz krīzes tālruni 116006. Ikvienam būs iespēja bez maksas konsultēties par iespējām savas domstarpības risināt mediācijas ceļā.  Mēs, sertificētu mediatoru kopiena, tādējādi vēlamies atbalstīt ikvienu Latvijas iedzīvotāju un sabiedrību kopumā, savu personīgo un profesionālo domstarpību risināšanai izvēlēties sadarbību, nevis cīņu.

Telefona konsultācijās sniegsim atbildes uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem mediatoru kompetences ietvaros par mediācijas uzsākšanu, norisi, mediatora lomu un mediācijas piemērotību jūsu situācijai.

Domstarpību risināšana sadarbības un sarunu ceļā ir iespēja gan saglabāt, gan atjaunot cieņpilnas attiecības un vienoties par risinājumiem, kas vienlīdz pieņemami visām iesaistītajām pusēm.

TELEFONA KONSULTĀCIJAS
No 12.-16. aprīlim

no plkst. 12:00 – 16:00, zvanot uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem tālrunis: 116006

 

Mediācijas dienas organizē Sertificētu mediatoru padome www.smp.lv.

“Skalbes” krīžu un konsultāciju centrs www.skalbes.lv