Izvēlne Aizvērt

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. Starptautiskās zinātniskās konferences “Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi” mediācijas sekcijas materiāli

2021. gada 22. oktobrī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. Starptautiskās zinātniskās konferences “Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi” ietvaros norisinājās attālinātā mediācijas sekcija.

Mediācijas sekcijas prezentācijas materiāli:

 

Tēma Prezentētāji Prezentācijas materiāli
Sandra Zīle Gereiša, Mg.sc.soc., Mg.iur.
Anna Kalniņa, MBA, Sertificēta
mediatore
Latvijas Universitāte, Latvija
Latvija
 Mediatoru dzimtes līdzsvara nozīme mediācijas procesā Gereiša_Kalnina_22.10.21 (1)
Evija Kļave, Dr.sc.soc.
Sertificētu mediatoru padome, Latvija
Tiesvedības un mediācijas kā strīdu risināšanas metožu
mijiedarbības ietekme uz mediācijas procesu
Klave_LU_konf_22.10.21 (1)
Marta Urbāne, Dr.iur., Doc.
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
Mediācijas iespējas un izaicinājumi starptautiskos
komercstrīdos
M.Urbane_LU 2021 (1)
Baiba Strupiša, Mg.iur., Sertificētu
mediatoru padome, sertificēts
koučs
Kristaps Višs, jurists, sertificēts
mediators
Latvija
Kā mediāciju “saprecināt” ar valsts pārvaldi Mediācijas saprecināšana ar valsts pārvaldi. v.3 (3) GALA
Kristaps Mikoss, Mg. iur., sertificēts
mediators
Latvija
“Mediācijas paradokss” un tā novēršanas iespējas Mikoss_LawConference_221021
Solvita Olsena, Dr.iur., MD
Ieva Pakse, Mg.sc.soc., Bac.psych
Latvijas Universitāte, Latvija
Mediācijas izmantošanas iespējas pacienta tiesību
aizsardzības strīdos
Olsena_Pakse_pacientu_tiesibas_mediacija (1)