Izvēlne Aizvērt

Mieru Ukrainai

Pēdējo nedēļu militārā agresija Ukrainā atgādina visai pasaules sabiedrībai, cik svarīgi risināt jebkura veida domstarpības un konfliktus konstruktīvā, pārrunu un sadarbības ceļā, balstoties uz humānajām
pamatvērtībām – cilvēka dzīvību, veselību un cieņu.

Cietušie ir gan agresijas epicentrā, gan ārpus tā. Ciešanas ir gan fiziskas, gan emocionālas. Sertificētu mediatoru padome izsaka visdziļāko līdzjūtību visiem cietušajiem un viņu piederīgajiem un aicina visus, no kuriem tas atkarīgs, veicināt agresijas pārtraukšanu.