Izvēlne Aizvērt

Uzsākam 2019.gada mediatoru sertifikācijas dokumentu pieņemšanu

Dokumentu pieņemšana uz mediatoru sertifikācijas pārbaudījumu 2019.gadā tiek uzsākta un noritēs līdz 2019.gada 25.jūlijam!

Iesniegumu var iesniegt klātienē Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, 2.korpusā, 242. kabinetā, 4.stāvā.

Laiki dokumentu pieņemšanai
Ceturtdienās
27.06.2019., 4.07.2019., 11.07.2019., 18.07.2019. no plkst.12.00 līdz 14.00
un
25.07.2019. no plkst.10.00 līdz 17.00.

Dokumentus var nosūtīt arī pa pastu,sūtot  likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus.  (pasta zīmogs līdz 25.07.2019. ieskaitot).

Papildus informācija par sertifikācijas pārbaudījuma nosacījumiem

Sertificētu mediatoru padome saskaņā ar Mediācijas likuma 21. panta otro daļu izsludina pieteikšanos mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam

Pārbaudījumam var pieteikties fiziska persona, kura

– sasniegusi 25 gadu vecumu

– apliecina savu nevainojamu reputāciju

– saņēmusi valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu

– prot valsts valodu augstākajā līmenī

– izgājusi mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā

Līdz 2019.gada 25.jūlijam kandidātiem Sertificētu mediatoru padomē jāiesniedz iesniegums par atļauju kārtot pārbaudījumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) dzīves gājuma aprakstu (CV Europass formā);

2) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

3) dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);

4) apliecinājumu par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā;

5) rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts atbilst Mediācijas likuma 19.panta pirmās daļas 2.punktam un uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi;

6) dokumentu, kas apliecina sertifikācijas pārbaudījuma maksas samaksu.

Pārbaudījuma maksa – 205 EUR – ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, AS Swedbank, tālr. uzziņām 29800508, e-pasts: smp@mediacija.lv.

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā un otrā daļa notiks 2019. gada 25.septembrī.